user_mobilelogo

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 37-17/504 zo dňa 12.09.2017kapitoly Šport mládeže (kluby) 2017, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 4.669.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 4.12.2017.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2017:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 005/2017 - trénovanie žiakov a výjazd Kaunertal Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
2 FA č. 007/2017 - trénovanie žiakov a výjazd Passo Stelvio Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
3 FA č. 008/2017 - trénovanie žiakov pohybová a cyklistická príprava Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
4 FA č. 009/2017 - trénovanie žiakov a výjazd Passo Stelvio Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
5 FA č. 010/2017 - trénovanie žiakov a výjazd Passo Stelvio Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
6 FA č. 170100001 - tréningy žiakov v telocvični Mgr. Vladimíra Goňová 376,80
7 FA č. 170400032 - lyže Bretton SK s.r.o. B. Bystrica 1 014,12
8 FA č. 2017089 - lyže ATOMIC S/B Šport s.r.o. Bystrá 543,00
9 FA č. 17-180161 - lyže RC4 WC SL Sport und Freizeit s.r.o. BA 558,00
10 FA č. 170715160 - lavica na skoky, lopty, gumový povraz inSPORTline s.r.o. Trenčín 151,60
11 FA č. F10402/2017 - prekážky, expander PROagility s.r.o. Z. Kostoľany 113,70
12 FA č. 2017082801 - vosky na lyže RIMGO s.r.o. Brušperk 475,00
13 FA č. 20170123 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 31,88
14 FA č. 20170164 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 116,88
15 FA č. 20170194 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 51,00
       
    CELKOM V EUR: 5 431,98