user_mobilelogo

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2018-2019

 

športovo-technické pokyny Pohára Liptova

 

zápis č. 1 zo zasadnutia LZL konaného dňa 1.10.2018

zápis č. 2 zo zasadnutia LZL konaného dňa 7.11.2018

zápis č. 3 zo zasadnutia LZL konaného dňa 8.1.2019

 

 

______________________________________________

 

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2017-2018

 

zápis č. 1 zo zasadnutia LZL

zápis č. 2 zo zasadnutia LZL

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2016-2017

 

zápis č. 1 zo zasadnutia LZL konaného dňa

zápis č. 2 zo zasadnutia LZL konaného dňa 14.11.2016

zápis č. 3 zo zasadnutia LZL konaného dňa 16.1.2017

zápis č. 4 zo zasadnutia LZL konaného dňa

zápis č. 5 zo zasadnutia LZL konaného dňa 6.3.2017

 

 

Konferencia LZL - December 2016-2017

 

zápis z riadnej konferencie 2016

uznesenia z riadnej konferencie 2016

Organizačný poriadok LZL

Správa o činnosti za obdobie 2014-2016

Športovo technické pokyny Pohára Liptova