user_mobilelogo

Členské na rok 2021 je potrebné zaplatiť do 31.1.2021 na účet TJ Družba Smrečany - Žiar. Číslo účtu 

je: SK27 0200 0000 0000 2623 5342. 

Výška členského je nasledovná: dospelí - 10.- EUR

                                              dôchodcovia - 5.- EUR

                                              deti - 2.- EUR

Pri platbe je potrebné uviesť do poznámky príslušnosť ku klubu a veľkosť trička. Deti lyžiarskeho 

klubu majú členské započítané v poplatkoch na sezónu.