user_mobilelogo

 ZÁPIS NOVÝCH ČLENOV DO LK JE OD 01.05. DO 31.05.2021

28.12. 09,00 hod. Dolinky SL ( žiaci, juniori ), 14,00 hod. Dolinky VJ, GS, ( začiatočníci, Predžiaci ) 

29.12. 09,00 hod. Dolinky SL ( žiaci, juniori ), 14,00 hod. Dolinky VJ, GS, ( začiatočníci, Predžiaci )  

30.12. 09,00 hod. Dolinky SL ( žiaci, juniori ), 14,00 hod. Dolinky VJ, GS, ( začiatočníci, Predžiaci )  

31.12. Tréningové voľno

01.01. Tréningové voľno

02.01. 09,00 hod. Dolinky SL ( žiaci, juniori ), 14,00 hod. Dolinky VJ, SL, ( začiatočníci, Predžiaci ) 

03.01. 09,00 hod. Dolinky SL ( žiaci, juniori ), 14,00 hod. Dolinky VJ, SL, ( začiatočníci, Predžiaci )