user_mobilelogo

Na základe vyhlásenie krízového štábu tréningy budú v skupinách o max. počte 6 ľudí 

19.10. 16,15 hod. Smrečany Korčule slalom ( žiaci, juniori ) 

20.10. 16,15 hod. Smrečany Ihrisko kondičná príprava ( začiatočníci, predžiaci ) 

21.10. 16,15 hod. Smrečany Ihrisko kondičná príprava ( žiaci, juniori )  

22.10. 16,15 hod. Smrečany Korčule  ( začiatočníci, predžiaci )

23.10. 16,15 hod. Smrečany Ihrisko kondičná príprava ( žiaci, juniori )

24.10. 10,00 hod. Tréningové voľno

25.10. 10,00 hod. Tréningové voľno