user_mobilelogo

17.02. 16,15 hod. tr. voľno ( všetci )   

18.02. 16,15 hod. Dolinky tr. na lyžiach ( začiatočníci, predžiaci B, žiaci SL )

19.02. 16,15 hod. Dolinky tr. na lyžiach ( predžiaci A, žiaci GS, juniori GS )

20.02. 16,15 hod. Dolinky tr. na lyžiach ( predžiaci A, žiaci SL )

21.02. 16,15 hod. Dolinky tr. na lyžiach ( začiatočníci, predžiaci B, juniori ) 

22.02. 16,15 hod. Dolinky tr. na lyžiach ( predžiaci A, žiaci, juniori ) 

23.02. 07,00 hod. Podľa pokynov trénera

  

 

  

 

 

 

 

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 8/2019 zo dňa 5.06.2019 z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2019, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 5.198.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 5.11.2019.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2019:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 20190135 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      40,50
2 FA č. 20190171 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
3 FA č. 20190229 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
4 FA č. 001/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
5 FA č. 002/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
6 FA č. 003/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
7 FA č. 004/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
8 FA č. 005/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
9 FA č. 006/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
10 FA č. 007/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
11 FA č. 008/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
12 FA č. 20190188 - bránkové tyče STEATIT - Tuček H. Králové    959,97
13 FA č. 1920002 - lyže Sport&Freizeit s.r.o. Bratislava 1 125,00
       
    CELKOM V EUR: 5 714,47

 

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

Podmienky 2019-20

 

 

V SEZÓNE 2019 - 2020 MÁME V JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTVÁCH NAPLNENÉ POČTY

A UZAVRETÉ SÚPISKY NA JEDNOTLIVÉ SÚŤAŽE A TAK NOVÝCH ČLENOV DO LK

UŽ NEBERIEME !!! PRIHLÁŠKY DO KLUBU NA NOVÚ SEZÓNU V MESIACI APRÍL A

MÁJ 2020.      

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

 

Podmienky 2019-20

Rozdelenie družstiev na sezónu 2019-20

 

 

 

 

 

Súťažné obdobie  zamerané na tréning slalomu a obrovského slalomu.

 

Pondelok: 16,15 - 17,45 tréning v telocvični striedavo 
Utorok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci B, prípravka, žiaci, 
Streda:  16,15 - 17,45 tréning predžiaci A, žiaci, juniori,
Štvrtok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci A, žiaci,
Piatok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci B, prípravka, juniori, 
Sobota: 16,15 - 17,45 tréning pre všetky kategórie
Nedeľa:   podľa trénera
 

 

 

sústredenie na ľadovci Stubai

20.10. - 25.10. 2019

10.11. - 15.11. 2019

01.12. - 06.12. 2019

 

Sústredenie na Slovensku

05.08. - 09.08. 2019 Košice vodné lyže, gymnastika, športové hry,