user_mobilelogo

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

 

Podmienky 2019-20

Rozdelenie druzstiev na sezónu 2019-20

 

 

 

 

 

16.12. 16,30 hod. telocvičňa Alexandra kondičný tréning   ( žiaci, juniori )  

17.12. 16,15 hod. telocvičňa HA kondičný tréning   ( predžiaci, začiatočníci )

18.12. 17,00 hod. telocvičňa DC kondičný tréning   ( žiaci, juniori )

19.12. 15,30 hod. winner centrum kondičný tréning ( predžiaci, začiatočníci )  

20.12. 16,15 hod. arny club kondičný tréning ( žiaci, juniori )

21.12. 08,00 hod. tréning na lyžiach SLP žiaci a predžiaci

22.12. 08,00 hod. tréning na lyžiach SLP žiaci a predžiaci

auto na tréningy  pôjde PO, UT, PI, - 15,50, ST 16,30,  ŠT - 15,00 hod. zo Žiaru   

 

  

 

 

 

 

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 01-18/008 zo dňa 22.06.2018kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 3.060.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 12.9.2018.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2018:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 20180133 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
2 FA č. 20180176 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
3 FA č. 20180208 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
4 FA č. 001/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
5 FA č. 180100002 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 448,81
6 FA č. 002/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
7 FA č. 180100003 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 568,10
8 FA č. 003/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
9 FA č. 180100004 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 350,58
10 FA č. 004/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
11 FA č. 005/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
12 FA č. SK180615 - hokejky na florbal Florbal s.r.o. Bratislava 199,90
       
       
       
    CELKOM V EUR: 3 810,39

 

Prípravné obdobie  zamerané na zvyšovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti.

 

Pondelok: 16,15 - 17,45 tréning žiaci a juniori
Utorok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci, prípravka
Streda:  16,15 - 17,45 tréning žiaci, juniori
Štvrtok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci, prípravka
Piatok: 16,15 - 17,45 tréning žiaci, juniori, 
Sobota:   podľa trénera
Nedeľa:   podľa trénera
 

 

 

sústredenie na ľadovci Stubai

20.10. - 25.10. 2019

10.11. - 15.11. 2019

01.12. - 06.12. 2019

 

Sústredenie na Slovensku

05.08. - 09.08. 2019 Košice vodné lyže, gymnastika, športové hry,