user_mobilelogo

Účasť na tréningu len  negatívny  !!! 

23.11. 15,00 hod. Smrečany ihrisko pohybová príprava ( žiaci, juniori ) 

24.11. 15,00 hod. Smrečany ihrisko ( začiatočníci, predžiaci ) 

25.11. 15,00 hod. Smrečany ihrisko pohybová príprava ( žiaci, juniori )  

26.11. 15,00 hod. Smrečany ihrisko  ( začiatočníci, predžiaci )

27.11. 15,00 hod. Smrečany ihrisko pohybová príprava ( žiaci, juniori )

28.11. 10,00 hod. Tréningové voľno

29.11. 10,00 hod. Tréningové voľno 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 8/2019 zo dňa 5.06.2019 z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2019, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 5.198.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 5.11.2019.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2019:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 20190135 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      40,50
2 FA č. 20190171 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
3 FA č. 20190229 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
4 FA č. 001/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
5 FA č. 002/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
6 FA č. 003/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
7 FA č. 004/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
8 FA č. 005/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
9 FA č. 006/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
10 FA č. 007/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
11 FA č. 008/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
12 FA č. 20190188 - bránkové tyče STEATIT - Tuček H. Králové    959,97
13 FA č. 1920002 - lyže Sport&Freizeit s.r.o. Bratislava 1 125,00
       
    CELKOM V EUR: 5 714,47

 

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

Podmienky 2019-20

 

 

 

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

 

Podmienky pre sezónu 2020-21

Členské 2020 POTREBNÉ UHRADIŤ DO 30.5.2020

 

 

 

 

 

Prípravné obdobie  zamerané na kondičný tréning

 

Pondelok: 16,15 - 17,45 tréning žiaci a juniori 
Utorok: 16,15 - 17,45 tréning začiatočníci a predžiaci 
Streda:  16,15 - 17,45 tréning žiaci a juniori
Štvrtok: 16,15 - 17,45 tréning začiatočníci a predžiaci
Piatok: 16,15 - 17,45 tréning žiaci a juniori  
Sobota:   podľa trénera
Nedeľa:   podľa trénera
 

 

 

sústredenie na ľadovci Stubai

08.11. - 13.11. 2020

29.11. - 04.12. 2020

 

 

Sústredenie na Slovensku

03.08. - 07.08. 2020 Košice vodné lyže, gymnastika, športové hry,