user_mobilelogo

22.3 - 23.3..2019 Slovenský pohár žiakov Jasná GS/SL

18.03. 16,15 hod. Arny club  / žiaci slov. pohár /  

19.03. 16,15 hod. Dolinky / žiaci, juniori - SL, predžiaci - GS /

20.03. 16,15 hod. Dolinky / žiaci, juniori - GS, predžiaci GS, začiatočníci - VJ /

21.03. 16,15 hod. voľno

22.03. 16,15 hod. Dolinky / predžiaci - GS, začiatočníci - GS /

23.03. 16,15 hod. Dolinky / všetci GS / 

24.03. 16,15 hod. Dolinky lyžovanie pre členov TJ

 

  

 

 

 

 

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 01-18/008 zo dňa 22.06.2018kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 3.060.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 12.9.2018.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2018:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 20180133 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
2 FA č. 20180176 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
3 FA č. 20180208 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
4 FA č. 001/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
5 FA č. 180100002 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 448,81
6 FA č. 002/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
7 FA č. 180100003 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 568,10
8 FA č. 003/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
9 FA č. 180100004 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 350,58
10 FA č. 004/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
11 FA č. 005/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
12 FA č. SK180615 - hokejky na florbal Florbal s.r.o. Bratislava 199,90
       
       
       
    CELKOM V EUR: 3 810,39

 

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

Podmienky 2018-19

 

 

Prípravné obdobie  zamerané na zvyšovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti.

 

Pondelok: 16,15 - 17,45 tréning žiaci a juniori
Utorok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci, prípravka
Streda:  16,15 - 17,45 tréning žiaci, juniori
Štvrtok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci, prípravka
Piatok: 16,15 - 17,45 tréning žiaci, juniori, 
Sobota:   podľa trénera
Nedeľa:   podľa trénera
 

 

 

sústredenie na ľadovci Stubai

21.10. - 28.10. 2018

11.11. - 18.11. 2018

02.12. - 08.12. 2018

 

Sústredenie na Slovensku

06.08. - 10.08. 2018 Košice vodné lyže, gymnastika, športové hry,