user_mobilelogo

Akcie TK

Náš Turistický klub poriada každoročne mnohé turistické akcie nielen v našom okolí, ale aj po celom Slovensku.

Našimi tradičnými každoročnými aktivitami sú čistenie Žiarskej doliny po „poriadkumilovných“ návštevníkoch a výstup na Plačlivô. Ďalej sa poriadajú mnohé, nie len individuálne, túry a výstupy.

Na konci mája sme sa v hojnom počte stretli a opäť čistili Dolinu od odpadkov. Tentokrát sme čistili aj parkovisko (až po Smrečianku). Nazbierali sme 

„iba" 3 vrecia tradičných (obaly, fľaše, vreckovky, cigarety) odpadkov, no našli sa aj netradičné druhy odpadu!