user_mobilelogo

Akcie TK

Náš Turistický klub poriada každoročne mnohé turistické akcie nielen v našom okolí, ale aj po celom Slovensku.

Našimi tradičnými každoročnými aktivitami sú čistenie Žiarskej doliny po „poriadkumilovných“ návštevníkoch a výstup na Plačlivô. Ďalej sa poriadajú mnohé, nie len individuálne, túry a výstupy.

Každým rokom začiatkom mája stretávajú turisti a dobrovoľníci a dobrovoľníci na čistení Žiarskej doliny. Odpadkov je každoročne menej, čo nás veľmi teší. Tento rok necelých šesť vriec. Ďakujeme návštevníkom, že nerobia z doliny smetisko.